Wat vindt u in Balans ?

Tweemaal per maand informeert Balans u over actuele ontwikkelingen in het boekhoud- en jaarrekeningrecht, vennootschapsrecht, insolventierecht, sociaal recht, enz.

Alle relevante bronnen worden gescreend en becommentarieerd in een begrijpelijke taal, zoals wetten en besluiten, vonnissen en arresten, adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, mededelingen van de beroepsinstituten, de internationaal geldende boekhoudnormen (IAS/IFRS), enz.

Balans is speciaal bestemd voor accountants, bedrijfsrevisoren, (bedrijfs)juristen, belastingconsulenten en advocaten die op de hoogte willen blijven van alles wat beweegt in het ondernemingsrecht in de ruimste zin van het woord.