Quote

• Op de vraag wat er gebeurt als een “effectenrekening door meerdere titularissen wordt aangehouden waaronder zowel een inwoner als een niet-inwoner”, antwoordt de Administratie in haar FAQ bij de nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen dat “zodra een effectenrekening wordt aangehouden door een inwoner, of deze al dan niet de enige titularis is, de rekening wordt geviseerd door de [taks]” (“FAQ JTER : jaarlijkse taks op de effectenrekeningen” van 7 oktober 2021). Waarom dit antwoord, samen gelezen me een aantal andere antwoorden in de FAQ, een invloed heeft op de vraag onder welke omstandigheden een dubbelbelastingverdrag gevolgen heeft op de JTER, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.