TRV-RPS nr. 2024/4 van 1 juli 2024

p. 305
Michel De Wolf - Editorial : Pour une fiscalité des ASBL et AISBL enfin adaptée au Code des sociétés et des associations… et au temps présent

p. 307
Geoffroy Galéa, Alain Thilmany et Soraya Hadj Faraji - Les principales implications fiscales des restructurations de sociétés après la transposition de la directive mobilité

p. 319
Roman Aydogdu - Point de vue : Le détenteur de capital dans la réorganisation judiciaire par accord collectif, ou pourquoi il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante

p. 337
Stefaan Van Crombrugge - Kroniek boekhoudrecht (mei 2023 - april 2024)

Rechtspraak

p. 367
Hof van Cassatie, 14 maart 2024
Beschikking tot beschrijvende maatregelen - sekwester - bewijsbeslag - artikel 1369bis/1 Ger.W. (met noot)

p. 370
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (afdeling Antwerpen), 22 februari 2024
Kort geding - voorlopige maatregelen - eenzijdig verzoekschrift - volstrekte noodzakelijkheid - verrassingseffect - sekwester - bewijsbeslag (met noot)

p. 375
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (afdeling Antwerpen), 25 oktober 2023
Kort geding - voorlopige maatregelen - eenzijdig verzoekschrift - volstrekte noodzakelijkheid - verrassingseffect - sekwester - bewijsbeslag (Sarah Snauwaert : “Het algemeen bewijsbeslag om bewijsmateriaal veilig te stellen”)

p. 386
Hof van beroep te Antwerpen, 8 februari 2024
Bestuurdersaansprakelijkheid - kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot faillissement - kwalificatie van overwaardering van voorraad als kennelijk grove fout - causaliteitsvereiste tussen grove fout en faillissementspassief - omvang aansprakelijkheid bestuurders (Olivier Roodhooft : “Overwaardering van voorraad kwalificeert als kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement”)

p. 400
Cour d’appel de Mons, 26 juin 2023
1. Faillissement - bestuurdersaansprakelijkheid - rechtsvordering tot aanzuivering van passief - kennelijk grove fout - 2. Faillissement - bestuurdersaansprakelijkheid - rechtsvordering tot aanzuivering van passief - kennelijk grove fout - belangenconflict - ondoordachte uitgaven - beoordelingsfout - 3. Faillissement - bestuurdersaansprakelijkheid - rechtsvordering tot aanzuivering van passief - kennelijk grove fout - verjaringstermijn - aanvangsdatum - 4. Bewijs tussen ondernemingen - overlegging van documenten - facturen - boekhouding

’t Amendement

p. 405
Stijn De Dier - Derdenbescherming bij nietige besluiten (“Weet je nog die nacht, Rozane”)