TRV-RPS nr. 2022/3 van 15 mei 2022

p. 127
Diederik Bruloot - Editoriaal : Lege dozen en volle zakken : over misbruik van vennootschappen en enkele suggesties om daaraan te verhelpen

p. 129
De raad van bestuur van het BCV - Rechtspersonenrecht in beweging : de bestaansreden van het BCV

p. 130
Robby Houben - De bestuurder. Beschouwingen over bijkomende vereenvoudiging, flexibiliteit, uniformiteit - maar tegelijk over een verdere afslanking van de vennootschapsvormen

p. 135
Hans De Wulf - Zijn de blijvende verschillen tussen NV en BV gerechtvaardigd ?

p. 145
Niels Appermont - Over de ‘versterkte goede trouw’ in hoofde van vennootschapsbestuurders

p. 150
Frank Hellemans - Het intern reglement : tijd voor een (diepgaand) inhoudelijk debat

p. 159
Marieke Wyckaert - Belgische vennootschapsjuristen, het Europees vennootschapsrecht is onze grotere aandacht en waakzaamheid (eerder) waard

p. 165
Alain François en Maxime Verheyden - Zijn de handvatten van het gemeen vennootschapsrecht tot realisatie van een duurzame economie aan versterking toe ?

p. 173
Roman Aydogdu - Progressive Corporate Law in Belgium (?!)

p. 177
Yves De Cordt - L’équilibre “Liberté, égalité, fraternité”

p. 184
Paul Alain Foriers - Une pensée qui mérite réflexion : faut-il élargir la notion de contrôle aux associations et aux fondations ?

Rechtspraak

p. 187
Hof van Cassatie, 30 september 2021
Maatschap - vereffening - onverdeeldheid - onderneming in ‘mede-eigendom’ (Fabrice Mourlon Beernaert et Maximilien Arnoldy : “Société simple (maatschap), contrat de service, patrimoine d’affectation indivis et liquidation. Quelques éclaircissements.”)

p. 196
Hof van beroep te Antwerpen, 7 januari 2021
1. Vennootschapsrechtelijke geschillenregeling - bewijs van aandeelhouderschap - discussie over eerdere overdracht aandelen - 2. Prijsbepaling vennootschapsrechtelijke geschillenregeling - peildatum - afwijking van moment van eigendomsoverdracht als peildatum (Olivier Roodhooft : “De peildatum bij de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling : tussen waarderingsuitgangspunt en prijscorrectie”)

p. 207
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, 21 oktober 2021
1. Vertegenwoordigingsmacht VZW - tegenwerpelijkheid statutaire meerhandtekeningsclausules - orgaantheorie - 2. Vertrouwensleer - schijnvertegenwoordiging rechtspersoon - impact prokura-leer op goede trouw - onduidelijke statuten - 3. Bekrachtiging - stilzwijgen als wilsverklaring (Maarten Herbosch : “De vertrouwensleer bij rechtspersonen : slechts een schijn van prokura ?”)

’t Amendement

p. 222
Veerle Colaert - Noodzaakt inflatie tot aanpassing regels inzake beleggersbescherming ?