TRV-RPS nr. 2022/1 van 15 februari 2022

p. 3
Carl Clottens - Editoriaal : Soorten van aandelen in de NV en BV - Nood aan reparatie én gerichte versoepeling

p. 5
Fernand Maillard - En bons termes : “Organe d’administration” ou “conseil d’administration” : évolution du CSA ?

Rechtspraak

p. 8
Hof van Cassatie, 12 oktober 2017
Gerechtelijke reorganisatie - rechten van schuldeisers - intrekking gehomologeerd reorganisatieplan - ontvankelijkheid nieuwe procedure (Ben De Groof : “Recht versus praktijk in de procedure van gerechtelijke reorganisatie : soms een moeilijke evenwichtsoefening”)

p. 13
Cour d’appel de Liège, 6 octobre 2021
Vordering tot nietigheid - procesbevoegdheid en procesbelang - kapitaalverhoging - eenzijdige rechtshandeling – rechtsgevolgen

p. 21
Président du Tribunal de l’entreprise de Liège siégeant en référé, 2 avril 2021
VZW - plichten van bestuurders - voorlopige bewindvoerder - impasse - schending van de statuten

p. 32
Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons, 14 août 2020
Pand op aandelen / rechten van de pandhoudende schuldeiser - recht op inmenging in het vennootschapsbestuur - draagwijdte - gevolgen (Guillaume Couvert : “Calife à la place du calife ? L’immixtion du créancier (gagiste) dans les affaires d’une personne morale”)

p. 51
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend in kort geding, 26 juni 2020
1. Art. 584, lid 1 Ger.W. - spoedeisendheid - schade van een bepaalde omvang dan wel ernstige ongemakken - verbod om algemene vergadering te laten plaatsvinden - 2. Art. 584, lid 1 Ger.W. - ernstig middel - verbod om algemene vergadering te laten plaatsvinden - uitstel over meerdere jaren - 3. Art. 584, lid 1 Ger.W. - belangenafweging (noot)

L’Amendement

p. 59
Valérie Simonart - Double agrément des sociétés coopératives