De bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering en raad van bestuur in de NV

(boek nr. 25 in de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht)

Bekroond met de Prijs Pierre Coppens 2017 en de Prijs Fernand Collin voor Recht 2016

Sofie Cools behaalde met deze publicatie de Prijs Pierre Coppens 2017 (net zoals Romain Dambre met zijn werk ‘Les contrats financiers sur actions’ (Paris I - Larcier)). Deze prestigieuze prijs wordt driejaarlijks uitgereikt om een doctor of master in de rechten, afgestudeerd aan een Europese universiteit, te belonen voor zijn publicatie over een fundamenteel onderwerp van handelsrecht of een juridisch onderwerp m.b.t. handelsvennootschappen (vennootschapsrecht, fiscaal recht, Europees recht, enz.). Klik hier voor meer info over de Prijs Pierre Coppens.

Eerder behaalde zij met dit boek ook de Fernand Collin-prijs 2016. Deze prijs voor een in het Nederlands geschreven juridisch wetenschappelijk werk wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Universitaire Stichting. De jury bekroonde Cools' werk wegens het samengaan van origineel en goed doordacht interdisciplinair onderzoek, wetenschappelijke grondigheid, maatschappelijke relevantie en een voortreffelijke schrijfstijl. Het maakt, zowel voor de rechtsleer als voor de praktijk, een waardevolle aanvulling uit op de belangrijke literatuur die de jongste jaren, in België, in het Nederlands tot stand kwam over vennootschapsrecht. Klik hier voor meer info over de Prijs Fernand Collin voor Recht.

 

cover Sofie Cools

 

 

  

 

 Auteur
: Sofie Cools
Pagina's : 736
Prijs papieren exemplaar : 180,00 EUR (incl. BTW)
(20 % korting voor abonnees op deze reeks)
ISBN-nummer : 978-90-6738-208-3
Jaar van uitgave : 2015


Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare. Voor info en voorwaarden, klik hier.


Bekijk hier de volledige inhoudstafel


Dit boek biedt enerzijds een overkoepelend denkkader om de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur te verklaren en te beoordelen. Dat kader wordt toegepast op zowat alle mogelijke beslissingen die een vennootschap in haar bestaan moet nemen. Het boek verduidelijkt de betekenis van begrippen zoals ‘exclusieve’ versus ‘concurrerende’ bevoegdheden, ‘zelfstandige’ versus ‘gedeelde’ bevoegdheden, ‘machtiging’, ‘exclusief initiatiefrecht’, ‘goedkeuring’, bakent de rol van de raad van bestuur af in de voorbereidings- en uitvoeringsfase van beslissingen van de algemene vergadering en onderzoekt in welke mate de algemene vergadering en de raad van bestuur wettelijk toegewezen bevoegdheden kunnen overdragen en/of delegeren.

Anderzijds legt het boek bij de beantwoording van een serie tot nog toe openstaande vragen verfijningen bloot die een houvast bieden en eenvoudig te hanteren zijn in de praktijk. Voorbeelden van zulke vragen zijn : Moet (of kan) de raad van bestuur belangrijke beslissingen voorleggen aan de algemene vergadering ? Mag de algemene vergadering zelf een beslissing nemen wanneer de wet een machtiging aan het bestuursorgaan voorschrijft ? Kan de raad van bestuur bij de voorbereiding van een besluit de mogelijke keuzes voor de algemene vergadering reeds beperken, ook al staat de bevoegdheid van laatstgenoemde vast ? Welke onderdelen van haar beslissing of uitvoeringshandelingen kan de algemene vergadering precies aan de raad van bestuur delegeren ? In welke mate kunnen de statuten afwijken van de wettelijke bevoegdheidsverdeling ?