Onverdeelde boedel en rechtspersoon

(boek nr. 24 in de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht)

JR 24

 

 

 

 

 

Auteur : Joeri Vananroye
Pagina's : 411
Prijs : 135,00 EUR (incl. BTW)
(20 % korting voor abonnees op deze reeks)
ISBN-nummer : 978-90-6738-205-2
Jaar van uitgave : 2014

Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare. Voor info en voorwaarden klik hier.


Bekijk hier de volledige inhoudstafel


Ons recht kent vele organisatievormen met een onverdeelde boedel, zoals een maatschap, een feitelijke vereniging, een onverdeelde nalatenschap of een beleggingsfonds. Als zulke organisaties zonder rechtspersoonlijkheid goederen verwerven, behoren deze goederen dan toe aan de entiteit of aan de deelgenoten ? In dit boek toont Joeri VANANROYE aan dat het voor de meeste vragen meer inzicht biedt om de boedel zelf als eigenaar te zien, eerder dan de deelgenoten als mede-eigenaar. De onverdeelde boedel is hiermee net als een rechtspersoon een afgescheiden vermogen. Daarbij wordt ingegaan op de praktische gevolgen die dit heeft, onder meer voor estate planning.

Vernieuwend in dit werk is dat actieve boedels worden vergeleken met de onverdeelde nalatenschap, de 'onverdeelde boedel van gemeen recht'. Het vergelijkt ook verwante figuren uit het ondernemingsrecht, familiaal vermogensrecht, vennootschapsrecht en insolventierecht. Verschillende technieken van vermogensafscheiding (rechtspersoon, onvolkomen rechtspersoon en onverdeelde boedel), vermogensovergang (asset deal, share deal en overgang onder algemene titel) en vermogensvereffening (verdeling zonder samenloop en vereffening met samenloop) worden in kaart gebracht en geƫvalueerd.