Dividenden zonder grenzen

Dividenden zonder grenzen

 

  Auteurs : A. Bax, L.A. Denys, B. Peeters, L. Spincemaille en W. Verlinden
  Pagina's : 234
  Prijs : 58,87 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-040-7
  Jaar van uitgave : 1991

Met de Wet van 23 oktober 1991 heeft België de “moeder-dochterrichtlijn” uitgevoerd via een grondige aanpassing van het taxatiestelsel van de “definitief belaste inkomsten”. In het verlengde daarvan werd ook het belastingstelsel van de meerwaarden, minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen volledig herzien. Het boek “Dividenden zonder grenzen” bestudeert eerst de moeder-dochterrichtlijn en gaat dan na hoe de Belgische wetgeving daaraan is aangepast. De internationale dimensie van dividendstromen en de vraag welke aanspraken men rechtstreeks uit de richtlijn kan putten, staan daarbij centraal.