De eenmalige bevrijdende aangifte

EBA


  Auteurs : 
Ida Bollingh, Victor Dauginet, e.a. 
  Pagina's : 256
  Prijs : 80,00 EUR (incl. BTW)
  ISBN-nummer : 90-6738-301-5
  Jaar van uitgave : 2004

De nieuwe Wet en haar uitvoeringsbesluiten

De regeling met betrekking tot de “eenmalige bevrijdende aangifte” (EBA), zoals de fiscale amnestie officieel wordt genoemd, is op 16 januari 2004 in werking getreden. Daarmee beschikken natuurlijke personen nog tot eind dit jaar over de mogelijkheid om, via betaling van een bijdrage van 6 of 9 %, hun fiscale toestand te regulariseren.

Hét referentiewerk over de fiscale amnestieregeling

Een pléiade van vakkundige auteurs, onder de deskundige leiding van de editors, Ida Bollingh en Victor Dauginet, zet de EBA-wet op een technische en overzichtelijke manier uiteen in het boek “De eenmalige bevrijdende aangifte”.

Het voorwoord is van de hand van Minister van Financiën, Didier Reynders.

De inhoud van het boek

Na een terugblik op eerdere pogingen van de wetgever, schetst het boek de juridische context waarin de huidige fiscale amnestieregeling tot stand is gekomen.

Het fiscaal strafrecht, de antiwitwaswetgeving, de Europese Spaarrichtlijn, de “administratieve” fiscale amnestie en de gewijzigde mentaliteit ten aanzien van “zwart vermogen”. Allemaal aspecten die hebben meegespeeld bij het ontstaan van de EBA-wet en die toelaten inzicht te verwerven in de drijfveren van de wetgever en de draagwijdte van de regeling.

De auteurs plaatsen de EBA ook in een rechtsvergelijkend en een rechtseconomisch perspectief. Hoe benaderen landen zoals Ierland, Zuid-Afrika, Italië en Duitsland de problematiek van de fiscale amnestie ?
Aan welke basisvoorwaarden moet een fiscale amnestieregeling voldoen opdat belastingplichtigen effectief gebruikmaken van de regeling ?

Maar het omvangrijkste deel is gewijd aan de EBA-wet zelf. Met een doorgedreven analyse van de regeling in al haar facetten. Elk wetsartikel wordt afzonderlijk toegelicht, zowel op juridisch-technisch vlak als in het licht van de praktijk. Een terugblik op de parlementaire voorbereidende werkzaamheden verduidelijkt de bedoelingen van de wetgever.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen, en vindt de lezer aansluiting bij wat bij zijn concrete situatie past.

Het boek rondt af met een evaluatie van de EBA en enkele nuttige bijlagen (met o.a. de tekst van de EBA-wet en haar uitvoeringsbesluiten en een schematische voorstelling van de EBA).