De BTW-aangifte

Auteur : Ivan Massin
Pagina's : 498 p.
Prijs papieren exemplaar : 127,20 EUR (incl. BTW) (klik onderaan om te bestellen)
ISBN-nummer : 978-90-6738-213-7
Jaar van uitgave : 2016

Ook digitaal beschikbaar via Jurisquare en via Strada lex.

De BTW-aangifte

Grondige commentaar bij de periodieke en de bijzondere BTW-aangifte; de jaarlijkse lijst van BTW-plichtige afnemers en de BTW-opgave van intracommunautaire handelingen

De BTW wordt vaak gezien als een ‘moeilijke’ belasting. Wie te maken heeft met de periodieke of bijzondere BTW-aangifte, weet dat de complexiteit van de BTW-regeling ook doorwerkt in de rapportering. De Belgische BTW-aangiften en listings behoren immers tot de meest gedetailleerde van alle EU-lidstaten. De juiste invulling van de verschillende aangiften en listings is dus geen sinecure.

De opzet van dit handboek is alle aspecten van de BTW-rapportering grondig toe te lichten. Vanzelfsprekend wordt aandacht besteed aan de invulling van de verschillende roosters van de aangiften en listings. Maar het handboek gaat verder dan de basisregels. De begrippen die van belang zijn voor de BTW-rapportering worden niet alleen aangehaald, maar ook uitgebreid becommentarieerd. Ook de uitzonderingen en de bijzondere gevallen komen aan bod, aangevuld met een arsenaal aan verwijzingen naar wetgeving, administratieve commentaren en rechtspraak, dit alles glashelder geïllustreerd met talrijke voorbeelden.

Dit maakt het handboek zonder meer tot de meest uitgebreide en gedetailleerde gids over de Belgische BTW-rapportering. Het handboek is niet alleen bedoeld voor ‘dagelijks gebruik’, maar het wil evenzeer de referentie zijn voor de doorgewinterde ‘BTW-specialist’.

Uit de inhoud

Het handboek besteedt uitgebreid aandacht aan onder meer de volgende onderwerpen :

- Wie moet juist een periodieke of bijzondere BTW-aangifte indienen ? En wie niet ?
- Wanneer moet een handeling worden aangegeven ? Wat zijn de gevolgen van een laattijdige aangifte ?
- Welk bedrag moet worden aangegeven ?
- Zijn er bedragen die niet moeten worden aangegeven ?
- Wat is het verband tussen de verschillende roosters van de BTW-aangifte ?
- Hoe ziet de BTW-rapportering van een BTW-eenheid en haar leden eruit ?
- Hoe worden de verschillende gevallen van ‘verlegging van heffi ng’ aangegeven ?
- Wanneer moet een school, ziekenhuis of een gemeente een periodieke of bijzondere BTW-aangifte indienen ?
- Welke handelingen moeten of mogen niet worden aangegeven in de jaarlijkse lijst en de opgave van de intracommunautaire handelingen ?
- Wanneer moet de BTW worden betaald ? Wie draait op voor de gevolgen wanneer
de BTW niet wordt betaald ?

De auteur

Massin Ivan

 

 

 

 

Ivan Massin is Senior Director binnen het departement Indirecte Belastingen van Deloitte  Belastingconsulenten. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring als BTW-specialist. Ivan is licentiaat in de rechten (KU Leuven 1992) en houder van het Diploma in de Aanvullende Studie Fiscaliteit (KU Leuven 1993). Hij is erkend belastingconsulent (IAB) en lid van de kernredactie van Fiscoloog. Hij treedt ook geregeld op als spreker op seminaries.