Quote

“Gelet op de crisissituatie veroorzaakt door de pandemie van het virus COVID-19, moeten verscheidene uitzonderlijke en afwijkende maatregelen worden genomen”. Zo wordt er “een tijdelijke en beperkte afwijking in[gevoerd] op artikel 49, eerste lid, van het WIB 92, met betrekking tot de toe te passen algemene principes voor de aftrek van beroepskosten” (ontwerp van memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet “houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie”). Over welke afwijking op de aftrekbaarheidsvoorwaarden van artikel 49 WIB 1992 het precies gaat, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.